Samarbeidspartnere:

Bank: DnB, siden 1997

Forsikring: If, siden 1997

Telefoni/internett: Telenor, siden 1997 - kontaktperson - Tore Martinsen, tlf. 47907803

Programvare: Jussys, siden 2004

Dataleverandør/ASP: Cegal, siden 2008 - Kurt Håland, tlf. 909 45 672.

Data- og mobilleverandør: Apple, siden 2009