Samarbeidspartnere:

Bank: DnB, siden 1997

Forsikring: If, siden 1997

Telefoni: Telenor, siden 1997

Regnskap/revisjon: BDO siden 2000

Programvare: Jussys- Advokate desktop, siden 2004

IT- leverandør/Citrix: Iteam siden 2020

Data- og mobiltelefonleverandør: Apple, siden 2009