Samarbeidspartnere:

Bank: DnB, siden 1997

Forsikring: If, siden 1997

Telefoni/internett: Telenor, siden 1997

Programvare: Jussys- Advokate desktop, siden 2004

Dataleverandør/ASP: Cegal, siden 2008 - Kurt Håland, tlf. 909 45 672

Data- og mobiltelefon leverandør: Apple, siden 2009

Revisjon: BDO siden 2000